Joke in de raad (V) › SP Hoogezand-Sappemeer

Joke in de raad (V)

22-05-2015Afgelopen maandag 18 mei was er weer een raadsvergadering. En wat voor één. Een bomvolle agenda met een hoop belangrijke punten. Allereerst natuurlijk het naaktstrand van Meerwijck. Dat wilde het college opheffen. Omdat er zoveel overlast was van, vooral, mannen die rond het naaktstrand seks hadden met elkaar of met zichzelf. Dit is natuurlijk niet leuk voor de andere gebruikers op en rond het strand. Dat begrijpen wij heel goed. Maar het is ook niet leuk voor de mensen die gewoon normaal gebruik willen maken van het naaktstrand. En die zouden er juist onder lijden als het strand gesloten werd omdat ze dan bijna nergens meer terecht kunnen. En het lijkt ons ook gewoon niet eerlijk; waarom zouden mensen die niks verkeerd doen moeten lijden onder mensen die toch gewoon de wet overtreden? En de vraag is ook nog maar of het wel zou helpen. Het is nu ook ontoelaatbaar gedrag waarvoor je gewoon een boete kunt krijgen. Met of zonder naaktstrand; dat maakt eigenlijk niks uit. Komt nog bij dat de overlast vooral plaatsvind in de bossen erom heen. Zouden ze daar mee ophouden als het naaktstrand weg is? Wij, en gelukkig de overgrote meerderheid van de raad, waren dus van mening dat het nu in elk geval nog te vroeg is om tot sluiting over te gaan en dat er eerst gekeken moet worden of er geen andere oplossingen te bedenken zijn om de overlast tegen te gaan. Met die opdracht moet onze burgemeester nu dus op pad. We wensen hem veel succes omdat het best moeilijk is om iedereen tevreden te houden. Dat bleek wel uit de zes insprekers. Daar waren ook de verschillende "kampen" vertegenwoordigd. Taak voor de burgemeester om ze dichter tot elkaar te brengen.

Volgende belangrijke punt was de verzelfstandiging van het Kielzog en de Kalkwijck. Ten eerste vonden wij het heel raar om het als één punt te behandelen omdat ze, afgezien van het feit dat ze allebei op het punt staan om verzelfstandigd te worden, praktisch niks gemeen hebben. Dat is hetzelfde als bier en boter gelijk behandelen omdat ze allebei in de koelkast staan. Er zitten gewoon grote verschillen. Bij de Kielzog zien wij op zich geen bezwaren. Ook van de organisatie zelf hebben wij begrepen dat ze geen echte grote problemen verwachten en het zelfs als een kans zien. Wie zijn wij dan om daar voor te gaan liggen? De Kalkwijck is echt een andere kwestie. Er is veel onrust onder het personeel en de stukken die wij hebben kunnen lezen konden die onrust niet wegnemen. We willen dus echt meer duidelijkheid. Wat zijn de gevolgen? Wat levert het op? Kan dat niet anders? We komen daar dus zeker nog op terug en verwachten ook van de wethouder dat hij ons meeneemt in dit proces. En niet alleen ons maar ook de organisatie.

Dan hadden we ook nog insprekers over Meerwijck op een ander punt. En dat ging over de permanente bewoning van de recreatie woningen op Meerwijck. Ook daar zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant natuurlijk de mensen met een huisje daar. Die willen natuurlijk graag dat ze hun woningen het hele jaar door mogen gebruiken. Daardoor worden de woningen natuurlijk ook meer waard en zijn ze makkelijker te verkopen. En dat standpunt kan ik best inkomen. Aan de andere kant staan de ondernemers. Permanente bewoning heeft niet alleen gevolgen voor de huizenbezitters. Ook de ondernemers moeten aan strengere eisen voldoen in een woongebied. Voor een kroeg is dat bijvoorbeeld best lastig. Je hebt gewoon meer vrijheid in een recreatiegebied. Ook omdat mensen natuurlijk met andere verwachtingen daar verblijven. Dan neem je een beetje geluidsoverlast eerder op de koop toe omdat het ook onderdeel van je vakantie is. In een woongebied ligt dat toch anders. Dat hebben we gezien met de Empire (bonte huis). Daar liepen de gemoederen hoog op. Dat moet je niet willen rond jouw kroeg. En ook in dat standpunt kan ik me eigenlijk best vinden. Dit is ook weer zo'n kwestie waar alles niet zwart-wit is. We moeten ons daar dus maar eens goed in gaan verdiepen. Wordt vervolgd zal maar zeggen.

En ja, toen was het inmiddels al heel erg laat en er stond nog een, voor ons, belangrijk punt op de agenda; de parkeergelegenheid bij de nieuwe school in de Vosholen. Wij maken ons daar zorgen over. We hebben eerder al schriftelijke vragen gesteld en omdat we het graag nog even wat verder wilden bespreken hadden we het op de agenda gezet. Maar toen kreeg ik dus de vraag of ik nog door wilde of het, gezien het tijdsstip, door wilde schuiven naar de volgende vergadering. En aangezien we ook de besluitvormende raad nog moesten doen heb ik er maar voor gekozen om het door te schuiven. Ik houd niet echt van uitstel maar ik wil het wel graag bespreken met een raad die nog wakker is. En dat woog toch wel zwaarder. Dat wordt dus zeker nog vervolgd.

En als laatste de besluitvormende raad. Belangrijkste punt voor ons was het procesvoorstel integrale aanpak op onderwijsvisie. Mond vol maar dat gaat dus over de kleine scholen. Dus ook, vooral eigenlijk, over de scholen in Kiel-Windeweer en Westerbroek. We hebben ingestemd met het plan. Maar wel met de opdracht erbij om onderzoek te doen met als streven het openhouden van de scholen. Natuurlijk zouden we nu ook het college opdracht kunnen geven de school open te houden. Zou heel aardig lijken. Maar dat doen we niet. Waarom niet? Omdat we niet alleen willen dat de scholen open blijven maar dat ze ook in de toekomst kans van slagen hebben. Mensen in Kiel-Windeweer en Westerbroek hebben er niks aan dat wij nu de school openhouden, en er een grote berg geld tegenaan gooien, als na de verzelfstandiging de school alsnog dichtgaat. We moeten nu dus het voorstel afwachten. Tot die tijd blijven de scholen gewoon open natuurlijk. Ik had dit stukje eigenlijk wordt vervolgd kunnen noemen omdat dat ook hier weer opgaat.

Uiteindelijk verlieten we om half 1 's nachts de raadzaal. Ik ben iemand die altijd met de handen heeft gewerkt en altijd in beweging is en ik kan één ding concluderen; lang zitten wordt je moe van. 
 

Zie ook:

U bent hier