Lamgeslagen debat › SP Hoogezand-Sappemeer

Lamgeslagen debat

15-10-2015Vluchtelingen. Echt zo'n onderwerp waar werkelijk iedereen een mening over heeft. Je kunt de krant niet openslaan, de TV niet aanzetten of de computer niet aandoen of je wordt geconfronteerd met het onderwerp. Mensen buitelen bijkans over elkaar heen om hun mening te geven. Ook in de politiek is dit hét onderwerp van de afgelopen maanden. We hebben het allemaal kunnen horen; grenzen dicht, opvang in de regio, waar plaatsen we de mensen, hoe gaan we met ze om, wat kost het allemaal, wat zijn de gevolgen voor de mensen in de buurten? 

Waar ik me in het politieke debat aan geërgerd heb is dat er net gedaan werd alsof er twee opties waren. Grenzen dicht of open. Niemand hierheen of iedereen hierheen. Dit heeft het debat ontzettend lam geslagen. Er werd geen echt gesprek meer gevoerd omdat deze stellingen werden neergegooid. En weet je waarom dat vooral erg is? Omdat dat de opties helemaal niet zijn. 

Ten eerste; grenzen dicht. Verschillende partijen namen deze stelling in. Op verschillende manieren maar uiteindelijk kwam het op hetzelfde neer. Niemand hierheen. De VVD wilde meer opvang in de regio en de PVV? Dat weet ik eigenlijk niet maar ze wilden ze in ieder geval niet hier. Maar beide waren ze het erover eens dat ze dus niet hier mochten komen. 

Eerste punt; opvang in de regio. SP is altijd groot voorstander van opvang in de regio geweest. Het heeft ontzettend veel voordelen ook. Geen lange reis. Minder taalproblemen en betere mogelijkheden om uiteindelijk weer terug naar huis te gaan. Dat is toch wat de meeste mensen willen; terug naar huis. Het probleem nu is alleen dat de opvang in de regio ze langzamerhand onhoudbaar wordt. 95% van alle vluchtelingen zitten in de regio. In een deel van de landen is 25% van de bevolking inmiddels vluchteling. Dat is niet vol te houden. Nog afgezien van het feit dat geld natuurlijk wel een probleem is maar ook met meer geld is de situatie uiteindelijk onhoudbaar. Als we niet als Europa niet ingrijpen en de regio ontlasten wordt de gehele regio instabiel. Het is dus ook in ons eigen belang om te zorgen dat dat niet gebeurt. En het is natuurlijk wel een beetje raar om te stellen dat wij geen 10.000 vluchtelingen aankunnen omdat het onze samenleving zou ontwrichten maar vervolgens dan wel beweren dat de regio met een beetje meer budget er een paar miljoen aankan. En opvallend is trouwens ook dat ik ze nog nooit heb horen zeggen hoeveel geld ze extra willen bijdragen aan de regio. 

Dan; grenzen dicht. Kan dat? In theorie kan natuurlijk alles. Gaan we een groot hek bouwen, veel wachtposten erbij en de grens is dicht. De vraag is alleen; ten koste van wat? Het kost ten eerste een vermogen om het te realiseren en ten tweede gaat het ten koste van onze handel. We zijn de doorvoerhaven van Europa. Met dichte grenzen verliezen we een deel van onze handel. Het verlies dat dat met zich meebrengt is vele malen hoger dan de kosten voor asielzoekers in Nederland. Het is dus economisch gezien niet eens wenselijk. 

En onze oudjes dan? Daar wordt op bezuinigd en aan asielzoekers geven ze geld uit. Ja, dat klopt. Maar dat zijn wel twee losstaande punten. Ze bezuinigen op de zorg omdat ze dat willen niet omdat er asielzoekers zijn. Ga maar na; als in 2012 zijn begonnen met de plannen voor de bezuinigingen. Dat was ver voordat er sprake was van asielzoekers in deze mate. De bezuinigingen in de zorg gaan een gevolg van politieke keuzes. 

Dan de andere kant van de discussie. En als het niet echt waar was zou het grappig zijn. De andere kant schijnt te zijn; grenzen open en iedereen hierheen. Het punt is alleen dat er geen enkele partij is die dat vindt. Ze hebben zelf een stelling verzonnen en zijn daar argumenten tegen gaan verzinnen. En dat ergert mij. Er is namelijk echt geen enkele partij in dit land die vindt dat we iedereen hierheen moeten halen. Het is niet eens zo dat iedereen hier heen wil komen. Dat is helemaal niet aan de orde. Er is een gedeelte van de vluchtelingen dat doorreist naar Europa. En een gedeelte daar weer van komt naar Nederland. En vraagt hier ook asiel aan. En daar moeten we als land mee omgaan. En dat moeten we doen op een nette manier. En op een eerlijke manier. Mensen die vluchten voor oorlog en vrezen moeten voor hun leven horen gewoon asiel te krijgen. Zoals altijd. Ja, en het aantal zal hoger zijn dan de afgelopen jaren. Waarom? Omdat de nood hoger is. Als je gaat beweren dat West-Europa niet meer mensen hoeft op te nemen terwijl de aantallen zoveel hoger zijn geworden zeg je dus feitelijk; het is niet ons probleem, laat ze maar lekker daar en hoe het daar afloopt kan me niks schelen. Dat is je kop in het zand steken. Reken maar dat we er ook “last” van gaan krijgen als in de regio de grens bereikt is. Door nu verstandig te zijn en realistisch kunnen we misschien samen erger voorkomen. En de zaken in goede banen leiden. En niet omdat dat jongetje op het strand zo zielig was. Wat hij natuurlijk wel was. Maar weet je, hij is dood. Voor hem kunnen we niks meer doen. Laten we het doen voor iedereen. Ook voor onszelf. Wat voor soort land willen we zijn? Wat voor soort mensen willen we zijn? Ik zie veel mensen roepen dat “onze” cultuur er aan onderdoor zou gaan. En als ik zie welke woorden de mensen gebruiken die zeggen op te komen voor die cultuur? Dan kan ik alleen maar concluderen dat niet de vluchtelingen onze cultuur aantasten maar dat we dat zelf wel doen. En wat blijft er dan nog over? Volgens mij was onze cultuur juist gebaseerd op gelijkwaardigheid en solidariteit. En die zijn we nu hard aan het verliezen. Niet door de vluchtelingen maar door onze reactie erop. 

Dus nee, niet iedereen hoeft hierheen te komen. Dat is niet eens aan de orde. Maar ook als Nederland moeten we ons deel doen. En laten we dat dan gewoon goed doen. En misschien wordt het eens tijd om eens kritisch naar ons opvangbeleid te kijken. Waarom moet het altijd een groep van meer dan 1000 mensen bij elkaar zijn? Waarom altijd net naast een heel klein dorpje? Is kleinschalige opvang niet beter? Beter voor zowel de mensen die opgevangen worden omdat je nu eenmaal sneller onderdeel wordt van een samenleving als je midden in die samenleving staat. Maar ook beter voor de mensen die wonen vlak bij zo'n opvang. Omdat ik ook wel begrijp dat je best wel bang en onzeker kunt worden als er ineens 1000 vreemdelingen vlak naast jouw wijk komen te wonen. 

Misschien is het dus tijd om even met z'n allen rustig adem te halen en ons af te vragen wat nu echt onze opties zijn. En daar het debat over aan gaan. Angst is een slechte raadgever. Het maakt de zaken zelden duidelijker. Eerder het tegendeel. Omdat je, als je de laatste tijd een beetje het nieuws hebt gevolgd, je bijna zou denken dat ze al met miljoenen bij de grens staan. 

Zie ook:

U bent hier