Samen tegen armoede › SP Hoogezand-Sappemeer

Samen tegen armoede

08-10-2015Afgelopen maandag hadden we een interessante avond over armoede. Wat is armoede? Komt dat voor in Hoogezand-Sappemeer. Wat zijn de gevolgen? En vooral; wat kunnen we daar als gemeente aan doen? En wat moeten we er aan doen? 

Armoede komt overal in Nederland voor. En helaas is Hoogezand-Sappemeer geen uitzondering. Sterker nog; het komt hier verhoudingsgewijs zelfs meer voor als gemiddeld in Nederland. Waar komt dat door? Hoogezand-Sappemeer is van oudsher een plaats gericht op laaggeschoolde arbeid. Veel fabrieksarbeiders, relatief veel voormalige gastarbeiders. Daardoor is juist door de vooruitgang in productieprocessen een situatie ontstaan van hoge werkloosheid maar ook juist van veel werklozen die moeilijk weer aan het werk komen. Veel mensen met heel veel maar helaas hele specifieke werkervaring. 

Wat zijn de gevolgen van armoede? Armoede zorgt voor permanente schaarste. Je bent niet goed in staat om te voorzien in de eerste levensbehoeftes. Daardoor ontwikkel je een zogenaamde tunnelvisie. Je bent niet meer in staat om je te ontplooien en om verder te komen in je leven om je eigenlijk constant aan het overleven bent. Daardoor ben je bijvoorbeeld ook minder goed in staat om je kinderen op te voeden. Dat is geen luiheid. Maar de stress die samengaat met geldzorgen nemen zoveel ruimte in in je leven dat er gewoon geen plaats over is voor andere zaken. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die constant stress ervaren als gevolg van geldzorgen letterlijk minder intelligent worden. De stress zorgt vaak ook voor andere problemen; relatieproblemen komen vaker voor als er sprake is van armoede. Ook kinderen leiden hieronder omdat de constante stress in een huis overslaat op de kinderen. Die presteren daardoor minder goed op school. Dat verkleint hun kansen op een ander leven aanzienlijk. Daarom zien we heel vaak dat armoede van generatie op generatie overslaat. 

Wat kunnen we daar als gemeente aan doen? Verschillende dingen. We kunnen ondersteuning bieden. Kwijtschelding van lasten voor mensen met lage inkomens. Ondersteuning met kleding en voedsel. Dit zijn mooie manieren om mensen (tijdelijk) te ondersteunen. Helaas verhelpt dat het echte probleem niet. Bij geldzorgen kunnen we mensen bijstaan om de boel weer op orde te krijgen. Omdat je, juist als je langere tijd geldzorgen ervaart, het overzicht kwijt kunt raken. Dan kan het helpen als iemand je bijstaat met het op orde brengen van de administratie. In veel gevallen is dat afdoende. Maar soms is er meer nodig. Dan kan een kredietbank de regie overnemen. Je krijgt dan weekgeld, alle schulden worden in kaart gebracht, er worden betalingsregelingen getroffen met schuldeisers. En mensen worden net zo lang ondersteund tot de boel weer op orde is. Meestal voor een periode van minimaal 3 jaar. Ook krijgen mensen budgetcursussen. Maar de kredietbank doet meer; ze bieden ook advies aan mensen die even niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Het is dus niet zo dat je altijd direct de regie verliest. Soms kan een beetje hulp, bijvoorbeeld met het uitzoeken van de papieren of het invullen van een kasboek, al voldoende zijn. 

Waarom doen we dit als gemeente? Omdat het loont. Omdat het nodig is. Omdat mensen het soms niet alleen redden. Maar ook, en dit weten heel veel mensen niet, omdat het op de langere termijn geld bespaard. Als we mensen niet ondersteunen gaan veel situaties vaak van kwaad naar erger. Dan krijgen mensen te maken met uithuisplaatsingen, kinderen die elders moeten gaan wonen. De kosten daarvan vervallen ook naar de gemeente. Na een uithuisplaatsing moet de gemeente vervangende woonruimte aanbieden. De kosten daarvan lopen vaak al op naar 60.000 euro per gezin. Tel daarbij op het feit dat iemand dan nog steeds niet geholpen is maar het probleem zich alleen letterlijk heeft verplaatst en je zou kunnen stellen dat dat dan weggegooid geld is. Investeren in mensen en zorgen dat de problemen zich niet vergroten is veel slimmer. En dat is nog afgezien van het menselijk leed. En denk ook aan de kinderen. Kinderen die voor langere tijd worden geconfronteerd met dit soort problemen presteren slechter op school. Daardoor worden hun kansen dus aanzienlijk verkleint. Nu investeren in hun leven betaald zich terug. 

Dus ja, ook in Hoogezand-Sappemeer komt armoede voor. Als gemeente proberen we deze mensen bij te staan. Dat doen we op verschillende vlakken. Omdat we geloven dat iedereen mee moet kunnen doen en we ons ervan bewust zijn dat mensen soms gewoon een beetje hulp nodig hebben. En omdat we ervan overtuigd zijn dat dat de manier is waarop we samen sterker worden. Het heet tenslotte niet voor niks een SAMENleving. 

Zie ook:

U bent hier