Meldpunt Aardbevingen HS › SP Hoogezand-Sappemeer

Meldpunt Aardbevingen HS

Hoewel HS aan de rand van het Groninger gasveld ligt, zijn er in onze gemeente wel veel boorputten en zijn ook de gevolgen daarvan zichtbaar, zeker op Sappemeer.

Nu er bij Loppersum minder geboord gaat worden, wil de NAM bij andere gemeenten méér gaan boren. Hierdoor zullen ook de bevingen en de schades in andere gemeenten toenemen. Daarnaast blijkt steeds meer dat bestaande schade vaak toch het gevolg is van bevingen.

De overheid heeft als taak om een veilige woonsituatie te garanderen. Waar dat niet door Den Haag of de provincie wordt gedaan, is dat de taak van de gemeente. Daarom moet de gemeente een inloopspreekuur hebben waar mensen informatie kunnen krijgen en schade kunnen melden. Dit is ook in het belang van de gemeente zelf, omdat als de WOZ-waarde van een huis daalt, de gemeente minder OZB ontvangt.

Meer informatie

U kunt op de volgende sites meer informatie vinden:

Meldpunt

De SP wil graag in kaart brengen hoeveel gevallen er zijn en in welke mate en of er meer verwacht kan worden.
Hieronder kunt uw aardbevingsschade doorgeven.

,=

U bent hier