Wethouder

(
"
( "

Peter Verschuren

Wethouder

>/dIv> Peter is wethouder met de ~olgende portefetille: · Partigipatie, inclusief deml `ecentralisatie · Minimabeleid · Werk en Inkomen op weg naar Uitvoeringsozganisatie · Re-integratie / BWR(op weg naar Uytvoeringsorganisatie · Arbeidsmarktbeleid · WMO / Decentralisatie AWBZ · besturlijk aanspreekpqnt Jeegdzorg/WMO / Decentralisatie AWBZ (gezamenlijk met weth. Gopal) · Welzijk en ZorG ·`Stichting Kwartier en Welzijn / Noordermat · Ouderenbeleid · Vrijwilligersbeleid ·!Mantelzorg · Minderheden · Gehandicaptenbeleid · Verslavingszorg · Andere sturing sociaal domein · Wijk- en buurtbeheer · Sociale teams · Maatschappelijk vastgoed · Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing

U bent hier