SP Hoogezand-Sappemeer

Schriftelijke vragen politie

31-03-201621 maart jongstleden zijn we tijdens een informatieavond als raad bij de politie op werkbezoek geweest. Tijdens deze avond gaf de politie aan zich zorgen te maken over de toename van overlast door verwarde personen. Ook konden we op 25 maart in het Dagblad van Noorden lezen dat de politie in de rest van de regio zich hier ook zorgen over maakt. Tijdelijk opsluiten in een cel is vaak de enige optie terwijl bekend is dat dit juist een averechts effect heeft op deze mensen. In ditzelfde artikel valt te lezen dat er wordt gedacht aan een permanente opvanglocatie waarin verwarde personen uit de hele provincie Groningen na een incident onderdak en hulp kunnen krijgen. 

› Lees verder

Schriftelijke vragen zorg

31-03-2016Onze gemeente heeft een grote taak uit te voeren; het in goede banen leiden van de huishoudelijke zorg voor onze mensen in Hoogezand-Sappemeer. Deze taak is nog extra bemoeilijkt door het faillissement van TSN. Cliënten hebben tot 25 maart de tijd gekregen om een keuze te maken voor een andere aanbieder van hun huishoudelijke hulp. Om de keuze voor cliënten gemakkelijker te maken is een zorgmarkt georganiseerd in Menterne. De uiterste datum om een keuze te maken is inmiddels verstreken. 

› Lees verder

SP verzamelt ‘goede-feeënwensen’ voor nieuwe gemeente Midden-Groningen

18-03-2016‘Stel u bent een goede fee die een wens uitspreekt voor de Midden-Groningen. Wat wenst u de gemeente toe?’ Die vraag stelt de SP-afdeling Midden-Groningen in een kleurrijk ‘geboortekaartje’ dat ze de komende dagen verspreidt in Hoogenzand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Onder de mensen die een antwoord insturen verloot de partij een rondvlucht voor drie personen boven de nieuwe gemeente.

› Lees verder

SP Midden-Groningen stuurt ‘geboortekaartjes’ naar inwoners

17-03-2016Door Richard Lamberst - GrootGroningen

MIDDEN-GRONINGEN – Wat wenst u de nieuwe gemeente Midden-Groningen toe? De SP-afdeling Midden-Groningen vraagt de inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in de huis van een goede fee te kruipen en de wens uit te spreken.

› Lees verder

Schriftelijke vragen stembureaus

28-02-2016Naar aanleiding van de wijziging van het aantal stembureaus in Hoogezand-Sappemeer de volgende vragen. 

› Lees verder

SP teleurgesteld over besluit overname TSN

23-02-2016De SP heeft vandaag het besluit van de drie colleges gezien over de overname van TSN. En we zijn teleurgesteld.

› Lees verder

Armoedepact

09-02-2016Donderdag 4 februari bij een bijeenkomst in verband het met armoedepact geweest. Wat is een armoedepact? Kort gezegd een plan door iedereen en voor iedereen om samen de armoede te bestrijden.

› Lees verder

Het Meerjarenplan van de Nationaal Coordinator

03-02-2016Het meerjarenplan van Dhr. Alders is een goed begin, maar helaas is het niet meer dan dat.

› Lees verder

Beleid werpt vruchten af

21-01-2016Bureaucratische obstakels opgeruimd Kwaliteitsslag bij sociale dienst in H-S

HOOGEZAND - Er is sinds het aantreden van SP-wethouder Peter Verschuren bij BWRI, de sociale dienst voor HoogezandSappemeer en Slochteren, de afgelopen tijd op een aantal terreinen een forse kwaliteitsslag gemaakt. Onder andere is het aanvraagproces veranderd, zijn bureaucratische obstakels opgeruimd die mensen belemmeren aan het werk te gaan en is er meer aandacht voor fraudebestrijding.

› Lees verder

SP in gemeentebestuur HS: positieve balans

19-01-2016Anderhalf jaar SP in het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer. Hoe loopt dat en wat levert het voor de mensen in de gemeente? Een gesprek met fractievoorzitter Martine Feenstra en wethouder Peter Verschuren.

› Lees verder

Pagina's