Het Meerjarenplan van de… › SP Hoogezand-Sappemeer

Het Meerjarenplan van de Nationaal Coordinator

03-02-2016Het meerjarenplan van Dhr. Alders is een goed begin, maar helaas is het niet meer dan dat.

De NAM heeft immers nog steeds teveel te zeggen over de schadeafhandeling, de verschillende onderzoeken en helaas ook over de uitwerking van dit programma.

Het wordt tijd dat de wet gevolgd wordt en de NAM dus volledig verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade die zij veroorzaakt met de gaswinning.

Wat dat betreft delen we de mening van ons college dat onze inwoners niet mogen opdraaien voor de kosten van dit programma.

Daarnaast zijn wij nog altijd van mening dat de gaswinning nog veel verder naar beneden moet, naar  12 miljard kuub, of minder.

Volgens mij deelt de meerderheid in deze raad de mening, dat de veiligheid voorop moet staan en volgens het SodM is dat pas het geval bij een vermindering naar 12 miljard kuub.

We willen het college dan ook oproepen om deze mening te delen met het ministerie.

Terug naar het meerjarenplan, we zijn positief gestemd dat het onderzoek naar de veiligheid in hoogbouw dit jaar nog begint, ook in onze gemeente.

Daarnaast is het natuurlijk een goede zaak het programma jaarlijks geevalueerd gaat worden.

Een generieke opkoopregeling is wat ons betreft een vereiste. De opkoopregeling wordt nu losgelaten, dit kan niet de bedoeling zijn.

Wat ons betreft moet er ook een ethische commissie komen. Deze zou antwoord kunnen geven op een aantal belangrijke vragen. Bijvoorbeeld

  • Hoe lang mag je mensen in deze onzekerheden houden?
  • Hoe lang kan je dorpen en leefomgevingen op z’n kop zetten als gevolg van de gaswinning?
  • Hoeveel onderzoeken met verschillende uitkomsten en voortschrijdend inzicht staat de bevolking nog te wachten?
  • Welke morele- en psychische compensatie staat hier tegenover? Niet alles is immers in geld en duurzaamheid uit te drukken.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat dit kabinet de waardevermeerderingsregeling wil afschaffen.

Deze regeling zorgt er juist voor dat we minder afhankelijk worden van het gas, door onze woningen duurzamer te maken.

Op deze manier maakt het Kabinet wel duidelijk dat er nog steeds meer om geld wordt gedacht dan om onze veiligheid, men spreekt steeds over het terugwinnen van vertrouwen, maar tot nu toe zijn dit alleen maar woorden.

Gelukkig heeft de 2de kamer unaniem uitgesproken dat de waardevermeerderingsregeling moet blijven.

Reactie toevoegen

U bent hier