Schriftelijke vragen politie › SP Hoogezand-Sappemeer

Schriftelijke vragen politie

31-03-201621 maart jongstleden zijn we tijdens een informatieavond als raad bij de politie op werkbezoek geweest. Tijdens deze avond gaf de politie aan zich zorgen te maken over de toename van overlast door verwarde personen. Ook konden we op 25 maart in het Dagblad van Noorden lezen dat de politie in de rest van de regio zich hier ook zorgen over maakt. Tijdelijk opsluiten in een cel is vaak de enige optie terwijl bekend is dat dit juist een averechts effect heeft op deze mensen. In ditzelfde artikel valt te lezen dat er wordt gedacht aan een permanente opvanglocatie waarin verwarde personen uit de hele provincie Groningen na een incident onderdak en hulp kunnen krijgen. 

Ook horen we berichten dat juist wijkagenten steeds zwaarder belast worden en daardoor steeds minder toekomen aan hun belangrijkste taak; op straat en in de wijken zijn om mensen bij te staan. Zeker met de huidige ontwikkelingen is het juist van belang dat de politie oren en ogen in de samenleving heeft. 

Vandaar onze vragen:

  1. is het college het met de SP eens dat de gevolgen van de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg zorgen voor meer verwarde mensen op straat?
  2. Is het college het met de SP eens dat dat leidt tot meer overlast?
  3. En is het college het met de SP eens dat dat leidt tot een grotere druk op ons politieapparaat?
  4. Heeft het college ook signalen van onze lokale politie ontvangen dat dit in onze gemeente ook een probleem is? En hoe groot acht het college dit probleem? En welke eventuele oplossingen ziet het college hier?
  5. Hoe kijkt het college aan tegen een centrale opvang in onze provincie voor deze doelgroep? En zou onze gemeente daar als Midden-Groningen niet bij uitstek een uitstekende locatie voor zijn? 
  6. Is het college ervan op de hoogte dat steeds meer wijkagenten aangeven dat ze door hun extra taken als gevolg van bezuinigingen minder tijd hebben om door te brengen op straat en in de wijk?
  7. Zo ja, wat ziet het college dan als oplossing?

U bent hier