Blog

15 oktober 2015

8 oktober 2015

5 oktober 2015

5 juni 2015

22 mei 2015

Schriftelijke vragen stembureaus › SP Hoogezand-Sappemeer

Laat de tekst voorlezen door Readspeaker

Schriftelijke vragen stembureaus

28-02-2016Naar aanleiding van de wijziging van het aantal stembureaus in Hoogezand-Sappemeer de volgende vragen. 

  1. Waarom is het plan dusdanig laat ingeleverd zodat de raad geen wijzigingen op de plannen aan kon brengen? Wij begrijpen dat het een college verantwoordelijkheid is maar dienen wijzigingen niet tijdig gecommuniceerd te worden met de raad zodat zij in ieder geval de kans krijgt er wel uitspraken over te doen? 
  2. Waarom is dat in dit geval niet gebeurd? 
  3. Was de deadline al bekend bij het college? En waarom is de deadline niet gecommuniceerd in de plannen? 
  4. Zijn er fouten gemaakt bij de communicatie richting de pers? Dit omdat er verkeerde informatie in de Regiokrant heeft gestaan. Ligt de fout in de communicatie of bij de krant? En klopt het dat de raad later ingelicht is als de pers en wat is hier de reden van? 
  5. Waarom is er gekozen om zowel de het stembureau bij de Theo Thijssen school als die in het St. Joseph open te laten terwijl die heel dicht bij elkaar liggen maar is er gekozen om de Koepelkerk te sluiten? Is het college het met ons eens dat dit zorgt voor een slechtere verdeling vooral voor de mensen achter op Sappemeer? Is het college het met ons eens dat dit gevolgen kan hebben voor de opkomst en is het college bereid om nog te wijzigen als dat blijkt bij de evaluatie? 
  6. Is het college het met ons eens dat er in Gorecht een behoorlijk gat gevallen is en dat dit gevolgen kan hebben voor de opkomst? Is het college bereid dit nog te wijzigen als bij de evaluatie blijkt dat dit als een probleem wordt ervaren? 
  7. Kan het college vast de toezegging doen dat ook de wijk de Vosholen een stembureau krijgt als de lokatie van het nieuwe kindcentrum in de Vosholen in gebruik is genomen? 
  8. Is het college het met ons eens dat het een goed idee is om dit onderwerp nog te bespreken in de raad na de evaluatie? 
  9. Wordt er gekozen voor het plaatsen van verkiezingsborden? Wij begrijpen dat Hoogezand-Sappemeer geen standpunt inneemt ten aanzien van het referendum maar een aankondiging van de verkiezingen lijkt ons zeker op zijn plaats. Graag een reactie. 
  10. Wat zijn de mogelijkheden voor individuele partijen in Hoogezand-Sappemeer om campagne te voeren voor het referendum? En krijgen partijen ook de mogelijkheid om in en rond het winkelcentrum te flyeren?

Antwoord: raadssite gemeente HS

U bent hier