Geen college val in Menterwolde,… › SP Menterwolde

Geen college val in Menterwolde, wel een coalitiebreuk

Foto: SP

15-06-2015De media stond er vanmiddag vol van “college in Menterwolde gevallen”, “college in Menterwolde stapt op”.

Niets is minder waar, van opstappende wethouders is geen sprake. Waar wel sprake van is, is de breuk tussen aan de ene kant de VVD en aan de andere kant Menterwolde Gewoon (MG) en de Socialistische Partij (SP). 

Drie weken lang zou de VVD op zoek zijn naar een wethouders kandidaat. Zij wilden immers de coalitie blijven steunen. 

Met het aan de VVD voorgelegde convenant werden alleen reeds bestaande werkafspraken opnieuw bekrachtigd. En dus van het open breken van het coalitieakkoord is geen sprake, er is wel sprake van een aanscherping met als uitgangspunt dat mensen voor stenen gaan.

Menterwolde wordt fors gekort en dan vooral op het sociale domein. Ontstane tekorten 

moeten eerst opgelost worden binnen dat sociale domein. Maar dat elastiek van de zorg, hulp en ondersteuning is niet tot in het oneindige uitrekbaar, daar zitten grenzen aan. En die grens heet: Mensen.

Wij doen niet mee aan het uitkleden cq. afbreken van de zorg.  Het Kabinet van VVD en PvdA mag dan voor die route kiezen, in Menterwolde maken we onze eigen keuzes!

De VVD in Menterwolde ziet liever geld gaan naar de landwegen en de lantaarnpalen. Ook in nood kunnen de Menterwolmers dus niet aankloppen bij hun gemeente als het aan de VVD ligt.  

En voor de derde keer in een half jaar wordt pijnlijk duidelijk waar de grote verschillen zitten 

tussen de VVD enerzijds en MG en de SP anderzijds; op het gebied van de WSW ( o.a. in dienst nemen van WSW’ ers), de zorg en de houding van de VVD n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek naar een angstcultuur binnen het gemeentehuis. ‘Laat het aan de markt over, geen cent meer voor de zorg en laat de medewerkers van het gemeentehuis aan hun lot over’, is wat wij dan horen.

Wat deed de VVD ondertussen?

Op het aanbod dat er over de exacte formulering in het convenant te praten viel, is de VVD niet ingegaan. En wat ze de afgelopen drie weken met wie besproken hebben is voor ons nog steeds onduidelijk. 

Wat wel duidelijk was, was het aanbod dat de SP zondag j.l. kreeg; de VVD stelde de SP voor om maandagavond in gesprek te gaan over een alternatieve coalitie met nog twee partijen, maar zonder MG. 

Voor de SP is dit geen enkel moment een optie geweest. De grootste partij van Menterwolde zet je niet zomaar aan de kant. Daarbij zijn de ideologische overeenkomsten hartstikke groot. Daar hebben de Menterwolmers voor gekozen maart 2014.  

Dit is ook wat wij de VVD hebben meegedeeld en op dit moment worden er dan ook gesprekken gevoerd met alle andere partijen. Wij hopen dat we op zeer korte termijn een coalitiepartner kunnen vinden die met ons, net zo scherp wil neerzetten dat “Mensen voor stenen gaan”.

Reactie toevoegen

U bent hier